Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje specijalizovanu višenamjensku mašinu Službi za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, koja je formirana u KJKP Park

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje jednu specijalizovanu višenamjensku mašinu-bager sa priključnim alatima Službi za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, koja je formirana u KJKP Park.

Primopredaja navedene specijalizovane višenamjenske mašine izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice na Stupu i istu je je predao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, direktoru KJKP Park Adisu Bešliću.

Nabavku specijalizovane višenamjenske mašine-bagera sa priključnim alatima je na osnovu odluke Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, u prethodnom periodu izvršila Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22).

Specijalizovana višenamjenska mašina-bager sa priključnim alatima je vlasništvo Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji je dat na korištenje Službi za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica što će doprinijeti da ta služba kvalitetnije izvršava poslove iz svoje nadležnosti.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na jačanju kapaciteta svih organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo sa neophodnim materijalno-tehničkim i drugim sredstvima u skladu sa njihovim materijalnim formacijama i raspoloživim finansijskim sredstvima.