Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje po jednu auto cistrenu za pitku vodu općinama Hadžići i Trnovo

Dana, 08.07.2020. godine Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava), predala je na korištenje jednu novu auto cisternu za pitku vodu Službi za vodosnabdijevanje i asanaciju terena Općine Hadžići, a drugu Službi za zaštitu od požara Općine Trnovo.

Primopredaja auto cisterni za pitku vodu izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Uprave na Stupu i iste su predali komandant Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Nihada Glamoč i direktor Uprave Jasmin Terović, načelniku Općine Hadžići Hamdi Ejuboviću i pomoćniku načelnika Općine Trnovo za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove Mirsadu Mešiću. Primopredaji su osim predstavnika Uprave, prisustvovali i predstavnici općina Hadžići i Trnovo i njihovih štabova civilne zaštite.

Navedene auto cisterne za vodu, Uprava je nabavila na osnovu odluka Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Za tu nabavku utrošeno je 379.080,00 KM sa PDV-om.

Radi se o auto cisternama za vodu, koje su multifunkcionalne, opremljene spremnikom vode zapremine 8000 litara, sa ugrađenim mlaznicama i centrifugalnom pumpom zbog čega se mogu koristiti i za druge potrebe poput pranja ulica i kao ispomoć vatrogasnim jedinicama u slučaju većih požara.

Auto cisterne za pitku nabavljene su u cilju poboljšanja snabdijevanje pitkom vodom stanovništva na području općina Hadžići i Trnovo, posebno u ljetnom periodu kada se dešavaju redukcije ali i u slučajevima kada dođe do zamućivanja vode na lokalnim izvorištima, te i drugim situacijama po naredbi općinskih štabova civilne zaštite Hadžići i Trnovo. Navedene auto cisterne će se također, koristiti za snabdijevanja sa vodom migrantskih centara koji se nalaze na području općina Hadžići i Trnovo.