Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje dvije radne mašine Službi za vodosnabdijevanje koja je formirane u KJKP Vodovod i kanalizacija

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo predala na korištenje dvije radne mašine (mini bager utovarivač-rovokopač i kombinovani rovokopač-utovarivač) Službi za vodosnabdijevanje koja je formirane u KJKP Vodovod i kanalizacija.

Primopredaja navedenih radnih mašina izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice na Stupu i iste je predao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, direktoru KJKP Vodovod i kanalizacija Rusmiru Saliću.

Mini bager utovarivač-rovokopač i kombinovani rovokopač-utovarivač su vlasništvo Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, koja su data na korištenje Službi za vodosnabdijevanje što će doprinijeti da ta služba kvalitetnije izvršava poslove iz svoje nadležnosti.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će i u narednoj godini nastaviti sa aktivnostima na jačanju kapaciteta svih organizovanih struktura zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo sa neophodnim materijalno-tehničkim i drugim sredstvima u skladu sa njihovim materijalnim formacijama i raspoloživim finansijskim sredstvima.