Donesen Program planske popune upražnjenih radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine

Vlada Kantona Sarajevo je na 43. sjednici održanoj 26.11.2020. godine donijela Zaključak, broj: 02-04-47441-10/20, kojim je donesen Program planske popune upražnjenih radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program popune upražnjenih radnih mjesta u PVJ).

Programom popune upražnjenih radnih mjesta u PVJ, između ostalog, utvrđen je način i postupak popune upražnjenih radnih mjesta: vatrogasac, vatrogasac-vozač, šef odjeljenja za zaštitu od požara, komandir druge čete, komandir dispečerskog centra, šef održavanja, instruktor za stručnu nastavu i drugih radnih mjesta koja postanu upražnjena u PVJ, kao i način i postupak prijema vatrogasaca pripravnika i njihovo polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca po isteku pripravničkog staža u PVJ, u periodu od 2021. do 2025. godine, koje će realizovati Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Kantonalom upravom civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Cilj Programa popune upražnjenih radnih mjesta u PVJ je da se u narednih pet godina od 2021. do 2025. godine izvrši planska popuna PVJ sa ljudstvom u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizacije Kantonalne uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, čime će se stvoriti pretpostavke da PVJ može operativno u svakom trenutku pravovremeno i efikasno odgovoriti na sve potencijalne požare i druge nesreće na području Kantona Sarajevo.

Program popune upražnjenih radnih mjesta u PVJ nalazi se u prilogu.