Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite potpisao ugovor sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo o sufinasiranju zapošljavanja 40 vatrogasaca pripravnika

Dana, 14.01.2021. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Jasmin Terović je sa v.d. direktoricom JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Edinom Ljubuškić, potpisao ugovor o sufinasiranju zapošljavanja 40 vatrogasaca pripravnika.

Navedenim ugovorom regulisana su međusobna prava i obaveze, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kao davaoca sredstava i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, kao korisnika sredstava, u cilju realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika, a u skladu sa Javnim pozivom objavljenim na web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i obavijesti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ od 09.12.2020. godine.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će u skladu sa potpisanim ugovorom zaposliti 40 osoba – vatrogasaca pripravnika radi obavljanja pripravničkog staža – obuke u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i to osoba koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave Programa sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika i koje ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09).