Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo održao radni sastanak sa načelnikom Općine Vogošća

Danas je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić sa svojim saradnicima održao sastanak sa načelnikom Općine Vogošća Edinom Smajićem i njegovim saradnicima. Tema sastanka bila je sufinansiranje projekata sanacije riječnih korita i aktivnih klizišta na području Općine Vogošća, od strane Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Direktor je istakao da će Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, koja se prikupljaju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i u narednom periodu nastaviti sufinansirati projekte kojima se znatno umanjuju opasnosti od poplava i klizišta na području cijelog Kantona Sarajevo, a time i Općine Vogošća.

Direktor je također naglasio da će ovi projekti, ukoliko se odobre, biti nastavak programa preventivnih mjera na sanaciji klizišta i riječnih korita na području Općine Vogošća koje Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo provodi u saradnji sa Štabom civilne zaštite Kantona Sarajevo i Vladom Kantona Sarajevo.