Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
34223200 Cisterne s pumpom
Ugovor potpisan sa: 
Grupa ponuđača Tri Best d.o.o. 4400802520002 Banja Luka i Resor d.o.o. 100502806 Gadžin Han
Datum potpisivanja ugovora: 
14.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
345150,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
150
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-43-5-16/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
345150,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
133
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018