Ugovor o osiguranju vozila, vozača i putnika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DD za osiguranje VGT Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
05.04.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
9330,90
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji : 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016