Ugovor o nabavci i isporuci dizel goriva EURO-DSL EN 590

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.09.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
43800,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016