Tenderska dokumentacija za nabavku centrifugalnih pumpi za crpanje vode

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
08.09.2016
JRN/CPV: 
42122430 Centrifugalne pumpe
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke