Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za teretna vozila i radne mašine

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Ugovor potpisan sa: 
SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Datum potpisivanja ugovora: 
01.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
150930,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1095
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-20-5-14/18

Sporazumne strane su saglasne da okvirni sporazum prestaje da važi istekom vrijednosti na koju je zaključen ako ranije nastupi ovaj uslov u odnosu na vremensko razdoblje na koji je zaključen. Plaćanja će se vršiti prema ispostavljenim fakturama do utvrđenog iznosa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018