Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
06.06.2016
JRN/CPV: 
38433000 Spektrometri
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
5
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
110578,46
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Alphachrom d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE