Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
17.12.2019
JRN/CPV: 
43313100 Ralice za snijeg
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
16000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-69-3-39/19

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019