Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke