Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
17.05.2018
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
110000,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
Micro+Polo d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
105183,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Alphachrom d.o.o. Sarajevo