Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS JU „Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš“ da ukoliko je neophodno angažira dodatne resurse