Naredba kojom se van snage stavlja Naredba Štaba CZ KS općinskim načelnicima i grdonačelniku za radno vrijeme