Naredba kojom se stavlja van snage Naredba Štaba CZ KS kojom je bilo naređeno Ministarstvu zdravstva KS da izvrši obavezno testiranje na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom u roku od 24 sata svih osoba koja su smještene u karanten