Naredba JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš za angažovanje dodatnih resursa