Izvještaj interne revizije - Utvrđivanje poduzetih aktivnosti iz Izvještaja o fin. reviziji KS za 2017. godinu