Propisi KUCZ

Ukupno 31 - 39 od 39
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/13
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/16
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/10
Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15, 56/18