Pojedinačni akti uprave

Odluke
Naslov
Odluka o isplati naknade za mobitel - juni 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za mobitel - maj 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz - juni 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz - maj 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za mobitel - april 2020 preuzmi
Odluka - naknada za Stab CZ KS za april 2020. godine preuzmi
Odluka - naknada za Štab CZ KS -2020-1 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - maj 2020 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - april 2020 -4 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - april 2020-3 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - april 2020-2 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - april 2020-1 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - mart 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknada za rad u Komisiji za popis-inventura 2019 - april 2020 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju za polaganje ispita za vatrogasca - februar 2020 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - februar 2020 preuzmi
Odluka - naknada za Komisiju JN - februar 2020 - 1 preuzmi
Odluka o isplati naknade za mobitel - mart 2020. preuzmi
Odluka o isplati naknade za mobitel - januar, februar 2020. preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz - april 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz -mart 2020 preuzmi
Odluka o pravu i visini naknade za korištenje mobilnih telefona u službene svrhe preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - februar 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz - januar 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Kancelarijski namještaj preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Vatrogasno vozilo (navalno) preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Cisterna sa pumpom za pitku vodu preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - januar 2020 godina preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Ralica za snijeg preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Kompresor za komprimirani zrak preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u disciplinskoj komisiji 3 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Štabu CZ KS 1 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Hidraulične makaze sa agregatom i set za blindo vrata preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji - JN - Radna uniforma za vatrogasce preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Auto-dijelovi preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - decembar 2019 preuzmi