Pojedinačni akti uprave

Ostalo
Naslov
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilijaš preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Ilidža preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Vogošća preuzmi
Sporazum o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine Hadžići preuzmi
Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu preuzmi
Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Program rada Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu preuzmi
Plan sigurnosti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Instrukcija o blagajničkom poslovanju preuzmi
Instrukcija o popisu imovine, potraživanja, zalihama i obavezama preuzmi
Instrukcija o kancelarijskom poslovanju, procedurama vezanim za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije preuzmi
Instrukcija o primjeni računovodstvene politike preuzmi
Pravila o kretanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i KUCZ KS preuzmi
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u KUCZ KS preuzmi
Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici preuzmi
Procedure komuniciranja sa okruženjem preuzmi
Lista kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja preuzmi
Vodič za pristup informacijama u KUCZ KS preuzmi, preuzmi
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o naknadama za službena putovanja državnih službenika i namještenika u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o etičkom kodeksu poslovnog ponašanja državnih službenika i namještenika u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o zaštiti od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o procedurama korištenja i upotrebi fiksnih i mobilnih telefona u službene svrhe u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe KUCZ preuzmi, preuzmi
Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u KUCZ preuzmi
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u KUCZ preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma preuzmi
Pravilnik o postupku za prodaju stalnih sredstava Kantona Sarajevo kojim upravlja KUCZ preuzmi
Pravilnik o zaštitnoj opremi preuzmi
Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi, preuzmi