Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo kao ispomoć Općini Konjic u gašenju požara na lokalitetu Zvekuše uputila pripadnike svoje Profesionalne vatrogasne jedinice

Danas je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo kao ispomoć Općini Konjic u gašenju požara na lokalitetu Zvekuše, uputila 15 profesionalnih vatrogasaca iz svoje Profesionalne vatrogasne jedinice sa tri vatrogasna vozila i pratećom opremom.