Odluka o pravu i visini naknade za korištenje mobilnih telefona u službene svrhe

Prilog: 
Vrsta: 
Odluke
Pravni izvor: 
Interni dokument