Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za nabavku uniformi za članove Štaba CZ KS

Prilog: 
Vrsta: 
Odluke
Pravni izvor: 
Interni dokument