Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za nabavku kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m

Prilog: 
Vrsta: 
Odluke
Pravni izvor: 
Interni dokument