Naredba Građevinskom fakultetu da ustupi jedan dio prostorija KCUS