Propisi KUCZ

Ukupno 121 - 138 od 138
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o primjeni računovodstvene politike Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o kancelarijskom poslovanju, procedurama vezanim za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o popisu imovine, potraživanja, zalihama i obavezama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o blagajničkom poslovanju Interni dokument PDF icon Preuzmi
Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Interni dokument PDF icon Preuzmi
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan sigurnosti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Program rada Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/10
Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15, 56/18
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Procedure komuniciranja sa okruženjem Interni dokument PDF icon Preuzmi
Vodič za pristup informacijama u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu Interni dokument PDF icon Preuzmi