Propisi KUCZ

Ukupno 91 - 120 od 122
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/07
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/10
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/11
Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/11
Pravilnik o zaštitnoj opremi Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/11
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o primjeni računovodstvene politike Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o kancelarijskom poslovanju, procedurama vezanim za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o popisu imovine, potraživanja, zalihama i obavezama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Instrukcija o blagajničkom poslovanju Interni dokument PDF icon Preuzmi
Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Interni dokument PDF icon Preuzmi
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/11
Uputstvo o načinu provođenju testiranja i ocjenjivanja prilikom prijema namještenika: vatrogasaca i vatrogasaca-vozača u radni odnos u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan sigurnosti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Program rada Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/10
Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15, 56/18
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi