Propisi KUCZ

Ukupno 91 - 120 od 138
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument
Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 112/12
Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/13
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/16
Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/07
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/10
Pravilnik o plaćama i naknadama u KUCZ KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/11
Pravilnik o zaštitnoj opremi Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku za prodaju stalnih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/11
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/11
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/11
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KUCZ KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/11
Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/07