Propisi KUCZ

Ukupno 61 - 90 od 138
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o korištenju kartica za sipanje goriva u motorna vozila za službene potrebe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći 3 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o maksimalnom mjesečnom iznosu za sipanje goriva u motorna vozila za službene potrebe Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - august 2019 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenja o isplati otpremnine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o pravu i visini naknade za korištenje mobilnih telefona u službene svrhe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 4 Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka za postupanje po Uredbi o objavljivanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/19
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Nabavka i isporuka opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o isplati prekovremenog rada - juni 2019 Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odluka o pravilima obrade zapisa video-nadzornih sistema Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Građevinski materijal i pridruženi artikli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon Preuzmi
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o etičkom kodeksu poslovnog ponašanja državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o naknadama za službena putovanja državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/12
Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jednica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument
Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 112/12
Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/13
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/15
Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/16
Pravilnik o plaćama i naknadama u KUCZ KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KUCZ KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi