Vozni park Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo bogatiji za nova vozila

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je u prethodnom periodu po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), izvršila nabavku jednog novog kombi vozila, čija isporuka je bila dana, 25.12.2018. godine, dok je dana, 24.12.2018. godine završena nadogradnju otvorenog tovarnog prostora jednog terenskog motornog vozila, koje od ranije koristi Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, čime su znatno poboljšane performanse navedenog vozilo, tako da se isto sada, može koristiti u svim akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobra od prirodnih i drugih nesreća.