UPOZORENJE PRAVNIM I FIZICKIM LICIMA NA POVECANU OPASNOST OD NASTANKA POZARA NA OTVORENOM PROSTORU

S obzirom da se u narednom vremenskom periodu prema prognozama Federalnog meteorološkog zavoda na području Kantona Sarajevo očekuju izrazito visoke temperature uslijed čega je izrazito povećana opasnost od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, upozoravamo sva pravna i fizička lica, kao i sve subjekte sistema zaštite i spašavanja da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama,  propisanim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10),  preduzmu neophodne dodatne preventivne mjere u sprječavanju nastanka požara na području Kantona Sarajevo.

 

Posebno još jednom upozoravamo građane na zabranu paljenje vatre na otvorenom prostoru, te ih molimo da o svakom eventualno uočenom požaru odmah obavijeste vatrogasce na tel. broj 123,  Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122, kako bi se preduzele hitne radnje i mjere u gašenju i sprječavanju širenja požara.