UPOZORENJE GRADJANIMA NA POVECANU OPASNOST OD IZBIJANJA POZARA NA OTVORENOM PROSTORU TOKOM PRVOMAJSKIH PRAZNIKA

Budući da se bliže prvomajski praznici kada se očekuje pojačano prisustvo građana u prirodi, kao i intenzivno obavljanje poljoprivrednih radova, posebno radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, te da su već zabilježene visoke temperature i povremeni olujni udari vjetra, a imajući u vidu, da je na području Kantona Sarajevo u prethodna tri mjeseca evidentiran znatno veći broj požar na otvorenom prostoru u odnosu na prethodne godine, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama – bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, apelujemo na građane  da se odgovorno ponašaju pri odlasku u prirodu i prilikom obavljanja poljoprivrednih poslova, te ih upozoravamo da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda i sl.

Posebno podsjećamo građane na slijedeće:

  • da su lica koja su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
  • da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
  • te ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, da su dužni o tome obavijestiti vatrogasce.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123,  Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.

Napomonjemo, građanima da ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosine i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne).

Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!