Svečana dodjela uvjerenja o položenim stručnim ispitima u dobrovoljnom vatrogastvu

Dana, 13.04.2018.godine, gospodin Samir Džihić direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo svečano je uručio Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za dobrovoljnog vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja u dobrovoljnom vatrogastvu, u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u stanici Stup.

Tom prilikom uručeno je ukupno 36 (tridesetšest) Uvjerenja, od toga 35 (tridesetpet) Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za dobrovoljnog vatrogasca i 1 (jedno) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja u dobrovoljnom vatrogastvu.

Ovom prilikom bitno je istaći da je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo po prvi put organizirala obuku, teoretsku i praktičnu, kao i polaganje ispita pred Komisijom koju je formirao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Obuka se izvodila u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u stanici Stup.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je zaprimila 46 (četrdesetšest) zahtjeva, od strane Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja egzistiraju na području Kantona Sarajevo, za pristup obuci za polaganje stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca, kao i 01(jedan) zahtjev za pristup obuci za polaganje stručnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu.

Dobrovoljna  vatrogasna društva koja egzistiraju na području Kantona Sarajevo, na ovaj način su bogatija za još 35 (tridesetpet) dobrovoljnih vatrogasaca i 1 (jednog) rukovodioca akcije gašenja u dobrovoljnom vatrogastvu, čime će se svakako poboljšati obučenost i spremnost Dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima.