Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo uručio zaštitnu opremu i sredstva Veterinarskoj stanici

Danas su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa naredbom i zaključkom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, uručili KJP Veterinarska stanica Sarajevo (u kojoj je formirana Služba za veterinarske poslove), slijedeću zaštitnu opremu i sredstva:
- zaštitne rukavice 2000 komada,
- zaštitne maske 500 komada,
- zaštitno odijelo 12 komada i
- alkohol 75% 100 litara.