Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo uputio Vladi Kantona Sarajevo prijedlog Odluke o prestanku stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je na sjednici, održanoj dana, 31.05.2020. godine, razmatrao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19). Na osnovu informacija prikupljenih s cjelokupnog područja Kantona Sarajevo, a uvažavajući činjenicu, da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite dana, 29.05.2020. godine donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano koronavirusom (COVID-19) na području Federacije BIH, kao i da je u Izvještaju o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, broj: 01-4-3055/20 od 29.05.209. godine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koji je dostavljen Štabu, navedeno da sa danom 28.05.2020. godine nema niti jednog aktivnog slučaja oboljenja i da je svim osobama koje su bile COVID-19 pozitivne i Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo stavljene pod zdravstveni nadzor i u kućnu izolaciju istekao period iste, te da trenutna epidemiološka situacija govori u prilogu da se može ukinuti stanje prirodne nesreće na području Kantona Sarajevo, Štab je shodno tome, procijenio da su stvoreni uslovi da se na području Kantona Sarajevo donese Odluka o prestanku stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo i prijedlog navedene Odluke uputio Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i odlučivanje.

Štab je na sjednici donio i naredbe kojim se van snage stavljaju naredbe Štaba i to:
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, kojom je bilo naređeno privremeno obustavljanje rada svih prodavnica u
trgovačkim centrima;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, kojom je bilo naređeno komandantima općinskih štabova civilne zaštite
da dostavljaju informacije i podatke;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, Građevinskom fakultetu da privremeno ustupi jedan dio svojih prostorija
KCUS za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, kojom je bilo naređeno kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i
zajedničkih dijelova stambenih zgrada;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, kojom je bilo naređeno općinskim štabovima civilne zaštite i Crvenom
križu Kantona Sarajevo da dostave lijekove osobama koje su starije od 65 godina;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, JU „Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš“ da ukoliko je neophodno
angažira dodatne resurse;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, svim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona
Sarajevo, da za sve svoje korisnike provode mjeru izolacije, kao i provođenje drugih propisanih epidemiološko–zaštitnih mjera;
-Naredba o stavljanju van snage Naredbe Štaba CZ KS, Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za smještaja osoba
u prinudna izolacija u objektu Studentskog doma „Bjelave“ Sarajevo.