Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo stavio van snage Naredbu o skraćenom radnom vremenu općina i Grada i uručio zaštitnu opremu

Danas je Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je donio Naredbu, kojom se van snage stavlja Naredba Štaba, donesena 22. marta 2020. godine, a kojom je bilo naloženo općinskim načelnicima/gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općinama/Gradu organizuju u periodu od 09:00 do 13:00 sati, a da po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan ovog radnog vremena.

Članovi Štaba su upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa naredbom i zaključkom Štaba tokom dana izvršili podjelu raspoloživih količina zaštitne opreme (zaštitne maske, rukavice, mantili i dr. opremu) JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, KJKP Sarajevogas i KJKP Tržnice.