Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio nove četiri naredbe

Štab je danas održao sjednicu Štaba na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio i slijedeće naredbe:

Naredbu kojom se naređuje svim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, da za sve svoje korisnike, bez obzira da li se radi o već postojećim korisnicima koji iz raznih razloga napuste njihove objekte pa se vraćaju u iste ili se radi o novim korisnicima, da su dužni za takve korisnike provoditi mjeru izolacije, što podrazumijeva smještaj tih korisnika u posebne prostorije, kao i provođenje drugih propisanih epidemiološko–zaštitnih mjera;

Naredbu kojom se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da potpiše ugovor sa JU „Studentski centar“ Sarajevo za potrebe smještaja osoba koje ne postupe po rješenju nadležnih inspekcijskih organa kojim se određuje prinudna izolacija, za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena, a koji se locira u objektu Studentskog doma „Bjelave“ Sarajevo u ul. Bardakčije br. 1;

Naredbu kojom se omogućava rad zakonodavnih tijela i donošenja odluka po kojima bi izvršna vlast mogla postupati u interesu građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održavanje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i održavanje sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) uz obavezno pridržavanja socijalne distance, propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

Naredbu kojom se mijenja dio Naredbe o dostavi lijekova osobama starijim od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližeg srodnika da se brinu o njima.

Štab je također, donio odluku kojom se odobrava Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu do 311.000,00 KM za nabavku neophodnog zaštitnog medicinskog materijala.