Saradnja između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevp i CEPS-a

Dana, 04.10.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo gospodin Samir Džihić i direktor Visoko škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka Pred. VŠ Mirza Selimić su u prostorijama CEPS-a potpisali Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji.

Jedan od ciljeva Sporazuma je spojiti teorijska i praktična znanja u jedinstvenu cijelinu, a kadrove koji izlaze s CEPS-a učiniti prepoznatljivim na tržištu rada.

Saradnja će obuhvatiti rad na zajedničkom istraživanju, izradi zajedničke stručne literature, organizaciji okruglih stolova, konferencija, seminara, angažiranje stručnjaka iz prakse, realizaciji studijskih posjeta od značaja za obrazovnu instituciju i obavljanje prakse za stdente studijskog programa: „Zaštita na radu i zaštita od požara“ itd.

Potpisnici Sporazuma su posebno istakli, da će Sporazum unaprijediti saradnju između Kantonalne uprave civilne zaštte Kantona Sarajevo i Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“, a što će se pozitivno odraziti na daljnju izgradnju i jačanje sistema zaštite i spašavanja.