Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite angažovani na otklanjanju posljedica od poplava na području Općine Busovača

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-2486-1/19 od 04.02.2019. godine, danas u 07:30 sati poslala ekipu svoje Profesionalne vatrogasne jedinice (dvije cisterne i četiri vatrogasca) u Busovaču kao pomoć navedenoj Općini u otklanjanju posljedica od poplava.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo su u toku dana angažovani na otklanjanju posljedica od poplava i na snabdijevanju stanovništva ugroženih područja Općine Busovača sa pitkom vodom.