Preporuke pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padavina i niskih temperatura