Opsežna akcija pretraživanja za tijelom lica koje je upalo u rijeku Miljacku

U toku dana nastavljena je opsežna akcija pretrage za tijelom lica koje je 13.12.2017. godine upalo u rijeku Miljacku na Dolac Malti, Općina Novo Sarajevo. Organizovane snage zaštite i spašavanja, kao i dobrovoljci koje imaju odgovarajuće certifikate za spašavanje na vodi sa čamcima, dronovima i drugom opremom za spašavanje na vodi detaljno pretražuju korito rijeke Miljacke od mjesta nesreće pa nizvodno do Sastavaka, kao i korito rijeke Bosne od Sastavaka pa nizvodno do granice sa Općinom Visoko

U skladu sa procijenjenom situacijom na terenu angažovane su slijedeće organizovane snage zaštite i spašavanja i to: direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovi najbliži saradnici i drugi pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 30 pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 25 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, 20 pripadnika Gorske službe spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koji su obučeni i osposobljeni za spašavanje na vodi, pripadnici Službe za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koja je formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo, koji su za spasioce  koji su angažovani u akciji pripremili i podijelili hranu, tople napitke i voće, 20 pripadnika Gorske službe spašavanja Novi Grad, 140 pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, 18 pripadnika iz Federalne uprave policije iz sastava Jedinice za posebne namjene, koji su osposobljeni da vrše spašavanje na vodi i pod vodom, te pripadnici općinskih službi za civilnu zaštitu.