ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZBOG PROBLEMA U SNABDIJEVANJU STANOVNIŠTVA SA VODOM

Danas je održana 8. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj je analizirano stanja na području Kantona Sarajevo prouzrokovano problemima u snabdijevanju stanovništva sa vodom.

U cilju stvaranja uslova za efikasniji i brži rad mobilnih timova Službe za vodosnabdijevanje koji su angažovani na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, Štab je između ostalog, donio Naredbu kojom se  naređuje se općinskim štabovima civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i  KJKP „Park“ i KJP „Sarajevo šume“, da ODMAH stave na raspolaganje Službi za vodosnabdijevanje koja je formirana u KJKP „Vodovod i kanalizacija”, građevinske mašine (rovokopače) sa kojima raspolažu pravna lica u kojima su formirane Kantonalne i općinske službe zaštite i spašavanja, koje će biti angažovane na urgentnom otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži u sklopu mobilnih timova Službe za vodosnabdijevanje.

Mjere zaštite i spašavanja iz donesene Naredbe se provode u cilju sprječavanja nastanka prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo uslijed enormno pogoršanog stanja u snabdijevanju stanovništva sa vodom prouzrokovanog dugim sušnim periodom i kvarovima na vodovodnoj mreži.