Održana sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je posebnu pažnju, posvetio razmatranju naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, kojom je naređena prinudna izolacija za svaku osobu koja ne poštuje mjeru izolacije, te zaduženi kantonalni štabovi civilne zaštite da u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstva zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije i kantonalnim inspekcijskim organima osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba koja ne poštuju mjeru izolacije. U cilju realizacije naredbe u zadatom roku, na sjednici je dogovoreno da se u toku sutrašnjeg dana u saradnji sa navedenim kantonalnim organima, Vladom Kantona Sarajevo i općinskim načelnicima s područja Kantona Sarajevo, treba odlučiti u koji objekat će se smještati osobe kojima bude naređena prinudna izolacija, kako bi se mogle poduzeti aktivnosti na stvaranju neophodnih uslova u tom objektu za boravak osoba koje krše mjeru izolacije.

Članovi Štaba su upoznati da se naredba koja se odnosi na pojačanu dezinfekciju objekata i javnih površina u Kantonu Sarajevo kontinuirano provodi Služba za veterinarske poslove u koordinaciji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom i općinskim štabovima civilne zaštite, kao i da je počela realizacija naredbe vezane za dostavljanje lijekova osobama starijih od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Štab, je također, dogovorio mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti da bi se u što kraćem roku izvršila nabavka odobrenih količina zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.