Održana 2. Redovna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Danas je održana 2. redovna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab), na kojoj je između ostalog, analizirano stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

S obzirom da svi općinski štabovi civilne zaštite nisu u zadatom roku dostavili spiskove osoba starijih od 65 godina koje žive same, Štab je preko Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite naložio općinskim štabovima civilne zaštite koji nisu dostavili spiskove da ih dostave do kraja dana, kako bi se navedenim osobam što prije pružila podrška u dostavi neophodnih životnih potrepština.

Štab je na sjednici donio i slijedeće naredbe:

- Naredbu kojom se naređuju kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo, za čiju realizaciju je zaduženo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;

- Naredbu kojom se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da 500 litara raspoloživih količina alkohola 75%, a koje su donacija Sarajevske pivare d.d. raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, JU „Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš“, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i KJP Veterinarska stanica Sarajevo.

- Naredbu kojom se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji raspoložive količine zaštitne opreme (zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa) i stavi ih na raspolaganje Štabu.

Štab je u toku dana uručio i uručio opremu koja je neophodna za rad KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo.