Održan sastanak Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo sa komandantima i načelnicima općinskih štabova civilne zaštite

Dana, 21.03.2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, održana je održan sastanak Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo sa komandantima i načelnicima općinskih štabova civilne zaštite.

Na sastanku je komandant Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Nihada Glamoč upoznale komandante i načelnike općinskih štabova civilne zaštite o mjerama i aktivnostima koje je Štab, kao i Vlada Kantona Sarajevo, te kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i komunalna javna preduzeća preduzeli u prethodnom periodu na sprečavanju pojave zarazne bolesti od koronavirusa.

Komandanti i načelnici općinskih štabova civilne zaštite su prezentirali način na koji su organizovali rad u općinskim službama za uprave i rad sa strankama, kao i mjere i aktivnosti koje su oni preduzeli na lokalnom nivou u cilju zaštite života i zdravlja ljudi od koronavirusa, te svi istakli da je prioritet da se izvrši planska dezinfekcija na području svih općina, da se nabave neophodna zaštite oprem i dezinfekcijska sredstava i da se treba pomoći svim zdravstvenim ustanovama.

Na kraju sastanka komandant Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Nihada Glamoč, je istakla da će općinama dostaviti planove čišćenja ulica od KJKP Rad i KJKP Park, kao bi se zajedničkim snagama mogli realizovati aktivnosti koje su iznijete na sastanku.