Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo obišla novo aktivirano klizišta na području Općine Centar u MZ Soukbunar i klizište u u MZ Velešići u u Općini Novo Sarajevo

Dana, 04.10.2019. godine predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (pom. za mjere zaštite i spašavanje) je obišao novo aktivirano klizišta na području Općine Centar u MZ Soukbunar, u ul. Branilaca Zlatišta br. 6., 8. i 48., gdje se je na licu mjesta uvjerio o trenutnom stanju na klizištu, kao i mjerama i aktivnostima koje će nadležna općinska služba Općine Centar uz stručnu pomoć Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, preduzeti na otkolonjenu opasnosti po stanovništvo i infrastrukturalne objekte od daljnjeg klizanja tla na tom lokalitetu.

Predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, su također, obišli i klizište u ul. Muhameda efendije Pandže, MZ Velešići u Općini Novo Sarajevo, gdje su se na licu mjesta uvjerili o trenutnom stanju na klizištu, kao i o opasnostima koje ono može prouzrokovati, te o mjerama i aktivnostima koje su do sada preduzete na terenu na njegovoj sanaciji.