Kantonalna uprava civilne zaštite predala na korištenje zaštitnu opremu KJKP Park

Dana, 22.08.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, predao je na korištenje zaštitnu opremu direktoru KJKP Park Edinu Abdurahmanoviću u kojem je formirana Služba za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica Kantona Sarajevo.

Radi se o namjenskih izrađenoj zaštitnoj opremi (odjeći, obući, zaštitnim kacigama, vizirima i naočalama), koja je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo nabavila za potrebe opremanja Službe za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika navedene Službe.