Kantonalna uprava civilne zaštite predala na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Dana, 10.09.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ) Samir Džihić, predao je na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom, dekanu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (u daljnjem tekstu: FASTO) Harisu Aliću, s kojim KUCZ ima postisan Sporazumu o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja, kao i Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja zdravlja i života ljudi.

Radi se namjenskoj opremi za spašavanje na vodi i pod vodom – ronilačkoj opremi (čeličnim bocama, odjelima, čizmicama, rukavicama, pojasevima, maskama, disalicama sa ventilom, perajima, ručnim kompjuterima, kompezatorima plovnosti, led svjetiljkama, torbama i dr. opremi) koje je KUCZ u prethodnom periodu nabavila po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) za potrebe opremanja jedinice civilne zaštite koja je formirani u okviru FASTO, čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika navedene jedinice.