Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarjevo predala na korištenje vatrogasno vozilo za gašenje požara Vatrogasnom društvu Vogošća

Dana, 09.04.2018. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, predao je na korištenje jedno vatrogasno vozilo za gašenje požara Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vogošća ( u daljnjem tejstu: DVD Vogošća), čime je navedeno DVD postalo bogatije za još jedno vozilo.

Kantonlna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedeno vozilo predala DVD Vogošća na osnovu iskazane potrebe za opremanja DVD Vogošća sa neophodnim vatrogasnim vozilima i drugom opremom. Inače, riječ je o vatrogasnom vozilu  s kojim je moguće gasiti požar u padinskim dijelovima i na nepristupačnim terenima, što je čest slučaj u ljetnim mjesecima.

Na ovaj način nastavljena je dobra saradnja između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Općinske službe civilne zaštite Vogošća, koje su i do sada imali nekoliko zajedničkih intervencija i akcija na gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.